top of page

EMC vil bidra med utvikling av din organisasjon. Vi ønsker å være en samarbeidspartner som er med på å utvikle og videreføre deres eget utrykk mot det voksende markedet.

 

Vi setter kunnskap i fokus for vekst: Vi tilpasser verdier og bedriftsfilosofi i henhold til deres ambisjoner.

Med utgangspunkt i dette skreddersyr vi en ny strategi som står i samsvar med de behov dere måtte stå ovenfor.

Våre strategier er basert på prestasjonsfremmende tiltak som ivaretar organisasjonens interesser, samtidig som strategien tilrettelegger for vekst og innovasjon.

Bedriftsutvikling for oss handler om å snakke sammen slik at vi kan skape en forenelig plan for interessentene våre.

Det handler om eierskap til endringsprosesser og gjennomsiktighet for våre interessenter.

Vi jobber med å skape et miljø i organisasjonen som fordrer vekst og utvikling for både eiere, så vel som for ansatte.

                                                                                                                                                                                                               

Vi har innsett - på lik linje med moderne ledelsesfilosofi - at strategi må tilpasse enkeltindivider.

Dette innebærer at vi gjennom samarbeid med ledelsen og den enkelte ansatte ønsker å fokusere på de verdiene som skaper vekst i organisasjonen, for å unngå å skape en strategi som er umulig å implementere.

Strategi er et verktøy for å nå organisasjonens mål, og vil derfor være ubrukelig hvis den ikke blir implementert og manifestert i bedriftskulturen.

Dersom man bruker de rette redskapene og har fokus på de rette verdiene, legger man til rette for et miljø som fremmer innovasjon og selvutvikling.

                                                                                                                                                                                                               

Det finnes "mange veier til Roma", men de faktorene vi identifisere som nøkler for endring er:

-   Fokus på enkeltindividet

-   Kommunikasjon

-   Kultur

-   Struktur

-   Kompetanse

Og med det ligger nøkkelen i vår filosofi og tankesett:

Enkeltindividets grunnleggende verdier må sammenstilles med organisasjonens verdier, slik at enkeltindividet ser en gevinst ved å tilpasse seg organisasjonens endringsprosesser og dermed bidrar til vekst i organisasjonen.

EMC hjelper deg og din organisasjon til å finne riktig fokus slik at dere kan løfte organisasjonen til nye høyder.

bottom of page